Kependudukan Pamriyan Pamriyan

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 39
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 46
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 105
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 46
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 40
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 110
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 93
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 102
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 76
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 101
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 70
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 59
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 55
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 46
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 54
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 8

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 60
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 60
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 99
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 39
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 35
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 102
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 80
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 81
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 85
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 77
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 79
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 73
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 49
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 58
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 40
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 12